En détail

Inhalt

Dess Formatioune riichte sech un all Matarbeschter di mat Kamionetten oder Minibussen fueren. Et geet drems zu Colmar-Bierg di verschidden Aspekter praktesch an theoretesch ze thematiséieren an ze üben.

All Participant muss seng eegen Camionette/Minibus mattbrengen.

Methoden

Den CFC zu colmar
Bierg setzt ob di praktesch Erfahrung an Reflektioun fir sech
weiderzeentweckelen. An prakteschten Exercisser an Gespreicher gin d’Teilnehmer
vun deser Formatioun iwwert di verschidden Aspekter sensibiliséiert di mat hierer
Roll als Chauffer zesummenhänken. Et ass also wichteg beim Chauffeur selwer
unzesetzen, an dobai spillt deem seng Selbstkenntnis eng wichteg Roll an gett
an deser Fromatioun praktesch an theoretesch erweidert.

Zieler

An deser
Formatioun geet et drems d’Secherheet vum Chauffeur an vun den Insassen aawer
och vum Verkéier insgesamt ze verbesseren. Wichteg ass dobai dass d’Kompetenzen
vum Chauffeur verbessert gin an allen Hinsichten fir den Secherheetsaspekt. Et
geet also em d’Erweiderung vun der Selbstkenntnins vum Chauffeur.

Formateurs

Eric Mathias