En détail

Contenu et objectifs

 • Transmettre le cadre légal du secteur jeunesse
 • Véhiculer les idées et les valeurs du cadre de référence national sur l’éducation non formelle
 • Échanger sur le rôle des travailleurs jeunesse
 • Aborder des thématiques actuelles /discuter ensemble sur des problématiques actuelles
 • Créer de la cohésion d’équipe dans le secteur jeunesse
 • Créer un espace d’échange d’idées et d’expériences
 • Permettre d’avoir une vision globale des services et des offres du secteur jeunesse

Compétences à acquérir

 • Connaître le cadre légal du secteur jeunesse
 • Connaître les idées et les valeurs du cadre de référence national sur l’éducation non formelle
 • Acquérir une vision globale des services et des offres du secteur jeunesse

Méthodes appliquées

 • Apports théoriques
 • Échanges
 • Autoréflexion
 • Travaux en groupe
 • Table ronde
 • Workshops
 • Networking

D’Juni-Editioun vum Modul A: D‘Basisformatioun fir nei Jugendaarbechter:innen 2024 ass clôturéiert. D’Hierschtversioun vum Modul A: D‘Basisformatioun fir nei Jugendaarbechter:innen 2024 fënnt vun dënschdes, den 19.11 bis donneschdes de 21.11. statt. D’Formatioun ass dem Personal vu Jugendservicer virbehalen, déi se laut hirer Conventioun am éischte Joer no hirer Astellung ënnert engem CDI-Kontrakt absolvéiere mussen. Si kréien awer déi dräi Formatiounsdeeg am Kader vum Dispositif vun der Formation continue unerkannt. Den détailléierte Programm kritt ee spéitstens 1 Mount virum Ufank vun der Formatioun matgedeelt.

Bei Froen zur Inscriptioun kënnt dir iech bei secretariat@snj.lu a bei all aner Fro bei inno.jeunesse@snj.lu mellen.

Formateurs

MENJE, SNJ et d’autres intervenant(e)s