En détail

Contenu et objectifs

An dëser Formatioun geet et drëms, d‘Grondtechniken vum Mountainbike a Form vu klenge Spiller an Übungen kennen ze léieren, fir dës jonke Kanner a Jugendlecher bäizebréngen. Donieft ginn d’Sécherheetsaspekter an d’Leedung vun engem Mountainbike-Grupp (mat Kanner oder Jugendlecher) thematiséiert.

Compétences à acquérir

  • Ennerschiddlech Beweegungsformen kenne léieren a selwer ausprobéieren
  • Notzen a Prinzipien vun den Übungen fir d’Entwécklung vu Kanner erkennen
  • Übunge fir Kanner plangen an eëmsetzen kënnen. Prozess begleeden an konstruktiv drop reagéieren.
  • Risiken a Geforen erkennen a firbeugen
  • Inhalt vun der Formatioun analyséieren a reflektéieren (op eegene Gebrauch)

Méthodes appliquées

  • Kuerz theoretesch Aleedung a Begleedung
  • De Schwéierpunkt läit op der praktescher Ëmsetzung an Eegenerfarung vun den Teilnehmer

Formateurs

PICARD Yves –  Professeur d’éducation physique et sportive

KIRCH Jeff –  Professeur d’éducation physique et sportive

TONON Raphaël –  Professeur d’éducation physique et sportive