En détail

Contenu et objectifs

Thematiséiert gin ënner anerem daat spezifescht Opwieren, d’Sëcherheetsaspekter an d’Grondtechnike vum Boulderen. Dëst geschitt a Form vu kannergerechte Spiller an Übungen un der Klammmauer. De Fokus vun der Formatioun lait op der praktescher Ëmsetzung.

Compétences à acquérir

  • Ennerschiddlech Beweegungsformen kenneléieren a selwer ausprobéieren
  • Notzen a Prinzipien vun den Übungen fir d’Entwecklung vu Kanner erkennen
  • Übungen fir Kanner plangen an emsetzen kënnen. Prozess begleeden an konstruktiv drop reagéieren.
  • Risiken a Geforen erkennen a firbeugen
  • Inhalt vun der Formatioun analyséieren a reflektéieren (op eegene Gebrauch)

Méthodes appliquées

  • Kuerz theoretesch Aleedung a Begleedung
  • De Schwéierpunkt läit op der praktescher Emsetzung an Eegenerfahrung vun den Teilnehmer

 

Formateurs

Raphael Tonon

Yves Picard

Jeff Kirch